begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt bouwen
begeleiding nieuwbouw; begeleiding verbouwing;
Management waar u op kunt rekenen

Specialist in bouwmanagement

Waarom heeft u eigenlijk bouwmanagement nodig? Als opdrachtgever kunt u uw tijd waarschijnlijk beter besteden. Bijvoorbeeld aan het draaiende houden van uw bedrijf. Een bouwproces kost veel tijd en aandacht. Het is een ingewikkeld proces waarbij veel partijen samen moeten werken. Een bouwteam bestaat meestal uit een architect, aannemer(s), constructeur, installateur(s), interieurarchitect, brandveiligheidsspecialist en diverse andere adviseurs, elk met hun eigen belangen. Kbma neemt u veel werk uit handen en behartigt uw belangen.
 

Begeleiding van begin tot eind

Kbma kan uw belangen beter behartigen dan u dat zelf kunt. Door onze jarenlange ervaring, maar ook omdat u eenvoudigweg de bouwtechnische kennis waarschijnlijk niet heeft om alle zaken op juistheid te beoordelen.

De bouwmanager
Een goede bouwmanager stuurt en bewaakt het hele bouwproces vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering. Hij bewaakt de kosten, de kwaliteit en ook de bouwtijd. Hij helpt u bij de selectie van de partijen met wie u gaat bouwen en onderhandelt uit uw naam, vanuit uw belangen, met alle betrokken partijen. Een onafhankelijke bouwmanager kan de zorg voor het gehele proces invullen.

Er zijn projecten waarbij de architect tevens bouwmanager is, maar zeker bij grotere werken is dat niet verstandig. Er is dan onmiskenbaar sprake van belangenverstrengeling. Bovendien ontbreekt bij veel architectenbureaus de specifieke deskundigheid.

Door als een onafhankelijk deskundige te werken boven alle partijen, voor u als opdrachtgever, zult u zien dat de kosten van Kbma de uiteindelijke bouwsom niet zullen verhogen. Integendeel, een creatieve bouwmanager bespaart u geld, tijd en veel zorgen.

Benieuwd naar de resultaten? Bekijk onze afgeleverde projecten.

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase verzorgt Kbma:

 • Selectie van de architect
 • Selectie van constructeur, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch adviseurs
 • Verstrekking van opdrachten, namens opdrachtgever, aan architect en adviseurs
 • Selecteren van een bouwkundig aannemer
 • Aanbesteding bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden
 • Ondersteuning in het samenstellen van het bouwteam
bouwadvies; bouwbegeleiding

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase kan Kbma:

 • In samenspraak met u het programma van eisen opstellen
 • Architecten selecteren
 • Ramingen en begrotingen maken
 • Overleggen met alle partijen en instanties
 • Schetsontwerp toetsen

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase verzorgt Kbma:

 • Selectie van constructeur, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch adviseurs
 • Verstrekking van opdrachten, namens opdrachtgever, aan architect en adviseurs
 • Selecteren van een bouwkundig aannemer
 • Aanbesteding bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden
 • Ondersteuning in het samenstellen van het bouwteam

Bouwfase

Taken die u tijdens de bouwfase aan Kbma kunt overlaten:

 • Verstrekken van opdrachten, namens opdrachtgever, aan betrokken partijen
 • Organiseren en leiden van bouw- en werkvergaderingen
 • Maken van bouwverslagen
 • Budgetbewaking en financiële controle
 • Controle van uitvoering, voortgang, kwaliteit en veiligheid op de bouwplaats
 • Beoordeling en afhandeling van eventueel meer- en minderwerk
 • Oplevering en overdrachtsdossier (garantieverklaringen)