Specialist in bouwmanagement

Een (ver)bouwproject is een ingewikkeld proces waarbij veel partijen samen moeten werken. Een bouwteam bestaat meestal uit een architect, aannemer(s), constructeur, installateur(s), interieurarchitect, brandveiligheidsspecialist en diverse andere adviseurs. Ieder met zijn eigen belangen. Het managen van het bouwproces verdient dan ook tijd en aandacht. Tijd die u waarschijnlijk beter kunt besteden aan uw bedrijfsvoering. Kbma, specialist in bouwmanagement, neemt u werk uit handen en komt op voor uw belangen.

bouwmanagement - KBMA

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase kan Kbma:

 • in samenspraak met u het programma van eisen opstellen;
 • architecten selecteren;
 • ramingen en begrotingen maken;
 • overleggen met alle partijen en instanties;
 • het schetsontwerp toetsen.

Bouwfase

Taken die u tijdens de bouwfase aan Kbma uitbesteedt:

 • het verstrekken van opdrachten, namens opdrachtgever, aan betrokken partijen;
 • het organiseren en leiden van bouw- en werkvergaderingen;
 • het maken van bouwverslagen;
 • budgetbewaking en financiële controle;
 • controle van uitvoering, voortgang, kwaliteit en veiligheid op de bouwplaats;
 • beoordeling en afhandeling van eventueel meer- en minderwerk;
 • oplevering en overdrachtsdossier (garantieverklaringen).